VCP

Wij zijn shirtsponsor van het dames recreantenteam 1 en tassponsor bij de miniteams van volleybalvereniging VCP uit Oploo.